You are here: Home / Press / En ny forståelse af cancer

En ny forståelse af cancer

Sapere Aude pris overrakt ved EliteForsk Konference 9. februar 2012: Rune Linding Rune Linding er blandt pionererne inden for netværksmedicin, og selv om hans arbejde både er innovativt og utroligt komplekst, så er de endelige målsætninger ganske konkrete og vigtige for os alle sammen: at formulere fundamentalt helt nye typer af medicin, som kan bruges i kampen mod cancer.

Rune Linding er blandt pionererne inden for netværksmedicin, og selv om hans arbejde både er innovativt og utroligt komplekst, så er de endelige målsætninger ganske konkrete og vigtige for os alle sammen at formulere fundamentalt helt nye typer af medicin, som kan bruges i kampen mod cancer.

Kombinationen af innovativ tilgang, et højt fagligt niveau og et klart klinisk sigte har gang på gang vakt interesse i den internationale forskningsverden, blandt fonde og i industrien. Derfor var det også en fantastisks nyhed at Rune Linding modtog 8.4M i Sapere Aude kategorien Forskningsledere.

Innovativt og anvendt
Anvendt forskning er kendetegnet ved at løse et konkret problem eller opfylde et konkret behov og opfattes af nogle som en modsætning til den virkelig innovative eller grundforskning, men for Rune Linding går de to ting hånd i hånd. Han insisterer på, at hans forskning i sidste ende skal både besvare fundamentale biologiske problemstillenger, fx ’kan vi forudsige cellers adfærd ligesom vejret?’ og samtidig være til direkte gavn for kræftpatienter, og hvis det skal lykkes er den nødt til at være innovativ.

Udviklingen af medicin har traditionelt taget udgangspunkt i, at der er én udløsende faktor og ét såkaldt ”target” fx protein eller gen, som man prøver at ramme med et lægemiddel i behandlingen, men det er, ifølge Rune Linding, en yderst forsimplet måde at anskue opgaven på:

”Hvis vi skal forbedre den konkrete behandling af cancer (cancer er netop ikke éen sygdom men en familie af sygdomme), er vi nødt forholde os til, at cellerne i kroppen snakker sammen i signal- og protein-netværk, og at de dermed påvirker hinanden. Derfor er det også logisk at se nærmere på, hvilken rolle disse netværk spiller i udviklingen af cancer, men det er en meget kompleks opgave, som kræver brug af den seneste teknologi i form af f.eks genom-sekventering, massespektrometri og højopløsningsmikroskopi og behandling af utroligt store datamængder.”

”Vi er på DTU netop i gang med at sætte platforme op omkring disse teknologier, dette vil positionere os helt unikt i verden med henblik på advanceret modelliring baseret på kvantitative data af celler og andre biologiske systemer, fx tumorer og væv i planter.” siger Egon Bech Hansen, DTU System Biologi.

Rune Linding med andre ord nødt til at bryde med traditionel tænkning på medicinal-området, integrere den nyeste teknologi og nogle tilfælde bygge videre på den, hvis hans forskning i cellenetværk skal resultere i nye lægemidler til kræftbehandling.

Tager ansvar for fremdriften i et internationalt forskningsfelt
”Jeg er en af dem, der startede feltet netværksmedicin samt det mere grundforskningsrettede Integrative network biology (INB). INB er et forsøg på at lave forudsigelser af biologiske systemer ved at integrere meget store og multi-dimensionale datasæt”.  Man kan sige at INB tager over der hvor vi tidligere baserede modeller alene på meget store enkelt data typer, fx proteome analyse. Der har vi lært at disse skal sættes sammen med andre fx cellens morfologi for at vi kan finde ud af hvad de reelt betyder for cellen.

”Tanken er, at de to områder skal støtte hinanden og tilsammen være med til at give svaret på mange af de komplicerede og i mange tilfælde også dystre gåder, som stadig findes inden for cellers og sygdommes udvikling. F.eks. hvorfor nogle kræfttyper opstår, og hvordan de skal behandles. Specielt den metastaserende process hvor den primære tumor skaber nye og i sidste ende dødelige tumorer andre steder i kroppen”

Udover sin rolle som igangsætter er Rune Linding en del af en række internationale netværk og fora. Han samarbejder bl.a. med Berkeley, MIT og Harvard og førende europæiske fx ETH. På ETH arbejder Rune Linding sammen med en af de største pionerer i system biologi Ruedi Aebersold.

Senest har Rune taget initiativ til at afholde det internationale symposium Integrative Network Biology 2012: Network Medicine, som i maj i år sætter fokus på nye eksperimentelle metoder til at studere signalnetværk, og på hvordan netværksmodeller kan anvendes til studiet af komplekse sygdomme som kræft, diabetes og neurologiske lidelser. Også her har interessen været overvældende og det er forventningen at verdens førende forskere på området alle mødes på dansk grund i foråret. Det vil være en af de bedste symposier nogensinde afholdt i Europa inden for feltet.

Navigation