You are here: Home / Press / Studier af cellers netværk kan være nøglen bedre at forstå og behandle kræft

Studier af cellers netværk kan være nøglen bedre at forstå og behandle kræft

De færreste mennesker eller organisationer træffer livsvigtige beslutninger, som udelukkende er baseret på input fra én person. De fleste foretrækker at tale med flere om det, og afveje synspunkter fra venner, kollegaer og familie. Nyt forskningsprojekt bryder med medicinsk tradition og prøver at forstå kræftceller på samme måde ved at kortlægge, hvad der sker i deres signalnetværk, når de bliver til kræftceller. Resultatet kan ændre måden vi forebygger og behandler kræft på

At cellerne i kroppen er en del af et netværk, og at de påvirker hinanden er hverken nyt eller specielt informativt i sig selv. Men at kroppens celler også ”tager hensyn” til deres netværk, når de træffer afgørende beslutninger som f.eks. kan resultere i kræft eller diabetes, er en ny måde at analysere disse sygdomme på. Analyser af cellers kommunikationskanaler, de såkaldte signalnetværk kan blive nøglen til at forstå og i sidste ende behandle visse typer af cancer, diabetes og andre komplekse sygdomme.

Det mener nytiltrådt gæsteprofessor ved Systembiologi Rune Linding, som er en af en af pionererne inden for international netværksmedicin, og som står bag et forskningsprojekt til et tocifret millionbeløb, der lige netop undersøger komplekse sammenhænge mellem cellers signalnetværk og sygdom:

”Forskning i signalnetværk kan give svaret på mange af de komplicerede og i mange tilfælde også dystre gåder som stadig findes inden for cellers og sygdommes udvikling. F.eks. hvorfor nogle kræfttyper opstår, og hvordan de skal behandles. Derfor er det også vigtigt, at grundforsknings projekter som dette bliver omsat til hjælp for den enkelte patient ved behandling og forebyggelse”, indleder Rune Linding.

Og det er heldigvis et synspunkt han deler med såvel forskere, som beslutningstagere og industri. Således har projektet samarbejdspartnere i hele verden (blandt andet MIT og Harvard i Boston, USA) og modtager støtte fra mange forskellige sider. Senest har Lundbeck Fonden støttet med 10 mio. kr. og Saupere Aude med 8,9 mio. kr.

 Et brud med traditionen
Udviklingen af medicin har traditionelt taget udgangspunkt i, at der er én udløsende faktor og ét såkaldt ”target”, som man prøver at ramme med et lægemiddel i behandlingen.

Men det er en yderst forsimplet måde at anskue opgaven på, mener Rune Linding:

”Det er basal viden, at cellerne i kroppen snakker sammen i signal-netværk, og at de dermed påvirker hinanden, og derfor er det også logisk at se nærmere på, hvilken rolle disse netværk spiller, når cellerne f.eks. ”begår selvmord”, for at hindre de syge celler i at formere sig i kroppen - men ligeså interessant er det at forstå, hvad der sker i netværket, når celler reagerer på en uhensigtsmæssig måde. der gør os syge.

Til gavn for patienter
Projektet har vakt berettiget både national og udenlandsk opsigt og anerkendelse ikke mindst fordi, målet er mere end blot at forstå netværkets rolle i normale biologiske systemer og celler men også i udviklingen af alvorlige sygdomme:

”Projektet fokuserer på det såkaldte JNK netværk, som der er grund til at forvente spiller en central rolle i forbindelse med nogle kræfttyper. Vi sigter i første omgang på at etablere en grundlæggende forståelse af, hvad der sker, i signalnetværket, når mennesker udvikler kræft og herefter vil vi blandt andet gennem omfattende computer-modellering udvide denne forståelse, så den kan bruges i behandlingen af patienter. Det helt unikke er, at vi i stedet for at angribe enkelte proteiner vil ramme kombinationer af proteiner i cellen baseret på disse modeller. Det er det, vi kalder netværksmedicin i kontrast til traditionel molekylær medicin.”

 

Netværk i centrum
ligesom at netværk er i centrum af forskningsprojektet, så er det også netværk der er med til at placere dette projekt i den forskningsmæssige sværvægtsklasse. Med samarbejdspartnere på verdens højst rangerede universiteter og forsknings institutioner som MIT, Harvard, ETH-Zurich , og Sloan Kettering i New-York, kan projektet trække på nogle af verdens stærkeste miljøer inden for udvikling af netværksmedicin og med etableringen af et stærkt forskningsmiljø inden for netværksanalyse på DTU forventes projektets resultater at have betydning for den måde vi opfatter og behandler sygdomme som cancer og diabetes.

Men, understreger Rune Linding, ”hvis resultaterne af projekter som dette skal krystalliseres ud i bedre vilkår for forebyggelse og behandling, så er der behov for at medicinal-industrien bryder med traditionen om at fremstille behandlinger der kun rammer ét target. De bliver nødt til at blive bedre til at arbejde systembiologisk og satse på at ramme ikke blot den syge celle, men hele dens netværk, og det bliver hverken nemt eller billigt, men vi har desværre set, at den traditionelle farmalogiske tankegang har nogle alvorlige begrænsninger, som vi i fremtiden skal bevæge os ud over.

Navigation